برخی از شرکتها و موسساتی که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم:

نهاد ریاست جمهوری (سال 1383)
فرودگاه امام خمینی (سال 1392)
فرودگاه مهرآباد (سال 1375)
سازمان صنایع هوا فضا (سال 1384)
گمرکهای چابهار، کیش (سال 1377)
پتروشیمی ماهشهر مارون (سال 1386)
پتروشیمی کرمانشاه (سال 1388)
شرکت داروسازی پویش دارو (در حال همکاری)
برقهای منطقه ای : تهران، خراسان، اراک (در حال همکاری)
سازمان صنایع دفاع (سال 1386)
شرکت داده پردازی ایران (سال 1389)
شرکت مترو تهران - ایستگاه سرسبز
شرکت ایرانسل (سال 1390)
ایران خودرو (سال 1376)
سایپا (سال 1376)
بانکهای ملت، ملی، صادرات، رفاه، تجارت (سال 1389 تا 1390)
صا ایران (سال 1382)
بیمارستان نجمیه (سال 1390)
هتل هما ونک (سال 1376)
شرکت الونی سیستم (در حال همکاری)
صنایع روشنایی نوین (در حال همکاری)
شرکت پاور (در حال همکاری)
شرکت تراشه (سال 1378تا 1384)
شرکت ماموت (در حال همکاری)
شرکت گازهای خاور میانه (سال 1391)
تعاونی مسکن طلاب مشکات ری (در حال همکاری)