مترو تهران مپنا پتروشیمی مارون
 
سیتی سنتر کاشان دانشکده علوم پزشکی تهران (مرقد امام) شرکت داروسازی پویش دارو
 
مجتمع فرهنگیان اصفهان سیتی سنتر اصفهان مجتمع تجاری کارینا مال کیش